Đọc Truyện 🌸 Hey! Say! JUMP 🌸 Lưu trữ kỷ niệm 🌸 - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện 🌸 Hey! Say! JUMP 🌸 Lưu trữ kỷ niệm 🌸

Tác giả: MinhTam9soul

Đọc Truyện

Tình bạn gắn kết của các thành viên JUMP ❤
10 năm...20 năm...30 năm... mãi về sau...❤
Tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên ❤
Tình thương thoáng qua tim tôi giữa bao tình cảm dành cho âm nhạc... tôi ghé ánh mắt lại nơi các anh một lát thôi... ấy vậy mà tôi cứ ở mãi nơi ấy thôi 🌸
[Taka Akina]

Loading...