Góc Pr .

Tùy Chỉnh

Là mấy hôm trc lục đc đống truyện ngắn viết linh tinh, nên tổng hợp lại cho vào đây.
Nói chung là hãy ủng hộ tớ với... Tớ rất buồn, buồn , buồn lắm cái mị ơi.