Đọc Truyện theo thể loại
#bangtanboy #fanfic #fantastic #jeonjungkook #junghoseok #kimseokjin #lover #parkjimin #taehyung

Mục lục

#1 Cậu ấy đã trở về

#2 Cậu là ai?()

#3. [17+]Anh chính là Kim Taehyung

#4 [H+] Tôi hận cậu

#5 Thỏa thuận ngầm()

#6[H] Trở thành người tình

#7 [21+] Hãy ở lại với anh

#8 Từ đầu Jungkook đã biết

#9 Hiểu lầm hay sự thật ()

#10 [H+] Tôi không muốn gặp cậu

#11 Tự sát

A: Ngoại truyện- Gửi người con gái của tôi.

#13 Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

#14 Gặp mặt ở Busan

#15 Một trận sốt cao.

#16 Cô biết mình mang thai.

# Hép pi bớt đây chú Jin.

#Hép pi bớt đê chú Jin phừn 2

Góc Pr .

Thông báo tạm Drop

♥♥♥Dụ khị ♥♥♥

#17 Gặp Gỡ

#18 Bắt cóc & bí mật của Jin

# 19 . Hoseok cuối cùng cũng xuất hiện.

# 20 (17+) Blood, Sweet & Tears p1

#21 Blood, Sweet & Tears p2

#22 . My Lover

#23 Di chúc

# 24 You're perfect for me.

#25 Chiến dịch cưa đỗ Joonie

Thông báo tạm drop

#26. Người ta tỏ tình, anh làm gì hả!?

#27. Chúng ta kết hôn đi!(end)

#28. Ngoại truyện- 15 năm sau(1)

#29. Ngoại truyện- 15 năm sau(2)

#30. Ngoại truyện- 15 năm sau(3)

#31. Ngoại truyện- 15 năm sau(4)

#32. Ngoại truyện- 15 năm sau(5)

. Ngoại truyện- Trưng cầu ý dân về kết.

#33. Ngoại truyện- 15 năm sau(6)

#34. Ngoại truyện- 15 năm sau(7)

#35. Ngoại truyện- 15 năm sau(8)

#37. Ngoại truyện- 15 năm sau(9)

#38. Ngoại truyện- 15 năm sau(10)

#39. Ngoại truyện 15 năm sau (11)

#40. Ngoại truyện 15 năm sau (12)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện [Imagine][Jungkook] Dark Night

Đọc truyện [Ngắn][Fanfic][TaeYou] Sao Anh Biết?

Đọc truyện [ BTS-TAEHYUNG×GIRL ] ( H/18+) Em là của tôi!

Đọc truyện Imagine BTS [BTS×YOU][H từ nhẹ đến nặng]

Đọc truyện begin 1 || jjk

Đọc truyện IMAGINE|||BẠN THỜI THƠ ẤU|||MYG|||[H]

Đọc truyện [Imagine Jimin] Jimin and You [HE] [H]

Đọc truyện [Fanfiction][BTS][Jimin] please don't leave me

Đọc truyện [ Fanfic : JungKook and You ] LOVE STORY

Đọc truyện [ IMAGINE ] [ JIMIN ] Anh sẽ không làm em khóc đâu ?!