Khoe hình couple

Tùy Chỉnh

Không phải chap mới! Tui quởn quá nên phe hình để tóc couple với bà Hobi nhà tui thoi !
Công nhận mặt có nét mẹ con ghê luôn ha ! 🤤🤤🤤🤤
Lạy hồn dạo này tui thiếu muối quá mấy thím ah!!!