# Hép bi bớt đêy Hốp !

Tùy Chỉnh

Đây không phải là chap mới đâu, tui chỉ muốn nói là, Chúc mừng sinh nhật bé Tiểu hi vọng!!!

Mau ăn chóng lớn, dịu dàng tinh tế, nhây nhớt hơn để con dân nó thương hơn nữa nha bé ơi!!!
Dậy thôi đó!!! Hơ hơ hơ!!!