Happy birthday to Đường ca !

Tùy Chỉnh

Happy Suga Day 09-03 !!!!
Chúc cho quàng thượng mau ăn chóng lớn ah!!! Chỉ vậy thoi !!!