Cập nhật lịch ra chap

Tùy Chỉnh

Cập nhật lịch ra chap mới.
Thứ 2: (BTS) Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử.
Thứ 3: (Yoongi) Bầu trời của em chính là anh.
Thứ 4: (Jungkook) Beauty and Beast.(dự kiến)
Thứ 5: (Jimim) Don't Flirt.
Thứ6: (Jin) Thanh xuân đó tôi chưa từng có.
Thứ7: (RM) Bạn gái của tôi lấy vợ rồi.(dự kiến)

CN: (JHope) Partner Lover.