# 39 Thông báo Chốt danh sách đăng kí.

Tùy Chỉnh

Như đã nói tui đã chốt danh sách đăng kí viết đợt tết này!
Trong danh sách là các bạn đã đăng kí đến hết ngày 14-02-2018.
Còn thiếu ai thì lên tiếng để tui lưu lại chính xác, và trả chap nà!
Ah danh sách không theo thứ tự trả trc hay sau nha.
Bojoo 14 x Jimin (H)
JungHee 16 x Yoongi (H+)
MinYoong 16 x other (Ngược)
Jung Hye Eun 20 x Taehyung (H+ HE)
YeonWi 18 x Tae (H+ or SE)
Clary 14 x Yoongi (H , Idol love, SM)
JinJu 19 x Jungkook(H or SE)
Mina 16 x Kook (H or HE)
Minyoung 16 x Kook (H+)
Haram 19 x Kook (H)

Hamin 15 x Hopi (Ghen)
Lee Yoo Hwa 19 x Tae (ngược)
Sojun 15 x Tae (H+)
Soji 15 x RM (Ghen+ H++)
Asley 20 x Yoongi (H+, noona change life)
Jun 17 x Kook (idol love, ngược)
Haeyon x Yoongi (H++, troll)
Mika 17 x Hopi (H+, cưỡng)
Linh 15 x Kook (free)
Sujang x Tae (H, ngược)
Sea Jin x Min (H+, ngược)
Min YoongJi em Su x Kook( H+,ngược, sũng)
Tết này tui chỉ ở nhà tập gym và trả chap , nên các thím ghé qua nhớ đọc xong thì ủng hộ vote cho con au với nhé!!!!
Thân luyến ái, đồng lòng và quyết thắng
Au sẹc si kí tên !