Đọc Truyện {BTS} Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện {BTS} Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử

Tác giả: songnam-jinyang89

Đọc Truyện

Fanfic, Hài, H, NP, xuyên không.
Nữ chính đang yên đang lành bỗng trên trời rơi xuống cho cô 7 tên Nam sũng, lại còn là xuyên khong mà đến. Cân nhắc kĩ trc khi vào vì có nhiều cảnh H, NP... * Chỉ định luôn túc trực máu để truyền.