18. Box chat 2005: Mày thích Phượng?

Tùy Chỉnh

Dụng:


Dụng:
Dạo này mày thân với ông Phượng nhỉ 😒
Hậu:
Em cũng thân với anh
Dụng:
Tao thấy mày thân với ông Phượng hơn tao 🤧
Hậu:
......
Dụng:
Hay người mày thích là ông Phượng 😶😶😶
Hậu:
Đm ông điên à
Mà ông bớt trẻ con đi, em thân với ai mà ông cũng ngồi so đo được hả 😑😑

Dụng:
Thôi bỏ m* mày rồi
Mày thích ông ý thật đúng không?
Ông ý chỉ thích ông Thanh thôi nên mày không có cửa đâu 😖
Hậu:
Đm
Thế ông thích Chinh Đen cũng không có cửa đâu, nhé!
Dụng:
Tao nói tao không thích nó rồi
Hậu:
Chắc bố mày tin 😒
-----
Tui viết mà thấy giống như hai đứa con nít nói chuyện với nhau =)) mà tính ra hai đứa nó là con nít thiệt mà =))
-----
Bửa ni đọc lại cấy tê mừ nọ ngắn như ri hầy, cọ mổi 100 chự 😂