Đọc Truyện ₩ Giam Lỏng ₩ - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện ₩ Giam Lỏng ₩

Tác giả: Hiroshi_Shana

Đọc Truyện

" Làm bạn không ? "
" Không "
" Chắc ? "
" Đừng để tôi phải ghét cậu "
" Vậy làm người yêu tôi đi
...
Im lặng là đồng ý
Lên tiếng là nhất trí
Cãi lại là đồng tình
Thanh minh là chấp nhận "Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Loading...