Đọc Truyện theo thể loại


Hello, Bunny đây ạ, bữa nay Bunny ngoi lên để nói vài điều thế này. Bunny 2k4, nhắc lại, Bunny 2k4 nên ai lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng Bunny thì cmt cho Bunny biết với ạ, chỉ là Bunny muốn xưng hô cho đúng thôi. Còn về chap mới
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chưa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đâu


đã bảo là chưa có mà còn lướt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lý do:
1. Bunny lười
2. Bunny đang bí ý tưởng, ai cmt cho Bunny xem nên viết tiếp thế nào với.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Àn nhon

«  Chap 18

Chap 19 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm