Đọc Truyện [Fanfiction Girl] [Kim Taehyung] [DROP] Lá Thư Chưa Gửi - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Fanfiction Girl] [Kim Taehyung] [DROP] Lá Thư Chưa Gửi

Tác giả: MinYooBi33MinYoonGi

Đọc Truyện

"Tiền bối, em thích anh"
"Nhưng tôi không thích em"

5 năm sau

"Đã khá lâu rồi chúng ra không gặp nhau? Em vẫn khỏe chứ?"
"Nae, tôi vẫn khỏe."
"Em có chồng chưa?"
"Chưa."
"Vậy đã có bạn trai chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì tốt!"