Đọc Truyện [Edit - Xuyên nhanh] Nữ phụ phản diện, cô có độc. - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Edit - Xuyên nhanh] Nữ phụ phản diện, cô có độc.

Tác giả: DiepHoLy

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Khoái xuyên: phản phái nữ phối , nhĩ hữu độc
Tác giả: Long Cửu Gia
Editor: Diệp Hồ Ly
wordpress: https://diepholy.wordpress.com/xuyen-nhanh-nu-phu-phan-dien-co-co-doc/

Văn án:
Boss phản diện đều là người quyền cao chức trọng, ví dụ như:
Tể tướng trẻ tuổi đau lòng vì mất đi người mình yêu; Đô đốc Cẩm Y vệ giết người không ghê tay; Đế Vương biến thái khi còn nhỏ chịu đủ mọi loại ức hiếp[1]; Kim chủ đại nhân làm mưa làm gió trong giới giải trí;....
Boss phản diện đều có thân thế thê thảm, ví dụ như:
Người mình thích chết; người mình yêu chết; người mình quan tâm nhất cũng chết!
Hệ thống: "Khẩu hiệu của chúng ta là làm người phụ nữ sau lưng boss! Giúp đỡ boss làm việc lớn! Trợ giúp boss nghịch tập, đi lên đỉnh cao!"
Đường Hoan: "Người thích tôi đều sống cô độc cả đời, người cưới tôi đều góa bụa[2] cô đơn, người để ý tôi đều hắc hóa thành biến thái, mẹ nó, tôi quả thực có độc!"

[1]ức hiếp: dùng quyền lực, quyền thế bắt người khác phải chịu những điều bất công, oan ức.
[2]góa bụa: góa chồng, góa vợ.

Danh sách Chap

Văn án

CHƯƠNG 1 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (1)

CHƯƠNG 2 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (2)

CHƯƠNG 3 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (3)

CHƯƠNG 4 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (4)

CHƯƠNG 5 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (5)

CHƯƠNG 6 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (6)

CHƯƠNG 7 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (7)

CHƯƠNG 8 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (8)

CHƯƠNG 9 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (9)

CHƯƠNG 10 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (10)

CHƯƠNG 11 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (11)

CHƯƠNG 12 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (12)

CHƯƠNG 13 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (13)

CHƯƠNG 14 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (14)

CHƯƠNG 15 - Boss phản diện là thửa tướng ngạo kiều (15)

CHƯƠNG 16 - Boss phản diện là thửa tướng ngạo kiều (16)

CHƯƠNG 17 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (17)

CHƯƠNG 18 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (18)

CHƯƠNG 19 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (19)

CHƯƠNG 20 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (20)

CHƯƠNG 21 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (21)

CHƯƠNG 22 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (22)

CHƯƠNG 23 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (23)

CHƯƠNG 24 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (24)

CHƯƠNG 25 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (25)

CHƯƠNG 26 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (26)

CHƯƠNG 27 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (27)

CHƯƠNG 28 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (28)

CHƯƠNG 29 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (29)

CHƯƠNG 30 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (30)

CHƯƠNG 31 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (31)

CHƯƠNG 32 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (32)

CHƯƠNG 33 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (33)

CHƯƠNG 34 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (34)

CHƯƠNG 35 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (35)

CHƯƠNG 36 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (36)

CHƯƠNG 37 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (37)

CHƯƠNG 38 -Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (38)

CHƯƠNG 39 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (39)

CHƯƠNG 40 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (40)

CHƯƠNG 41 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (41)

CHƯƠNG 42 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (42)

CHƯƠNG 43 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (43)

CHƯƠNG 44 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (44)

CHƯƠNG 45 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (45)

CHƯƠNG 46 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (46)

CHƯƠNG 47 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (47)

CHƯƠNG 48 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (48)

CHƯƠNG 49 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (49)

CHƯƠNG 50 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X(1)

CHƯƠNG 51 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X (2)

CHƯƠNG 52 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X (3)

CHƯƠNG 53 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X (4)

CHƯƠNG 54 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (1)

CHƯƠNG 55 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (2)

CHƯƠNG 56 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (3)

CHƯƠNG 57 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (4)

CHƯƠNG 58 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (5)

CHƯƠNG 59 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (6)

CHƯƠNG 60 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (7)

CHƯƠNG 61 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (8)

CHƯƠNG 62 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (9)

CHƯƠNG 63 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (10)

CHƯƠNG 64 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (11)

CHƯƠNG 65 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (12)

CHƯƠNG 66 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (13)

CHƯƠNG 67 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (14)

CHƯƠNG 68 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (15)

ChƯƠNG 69 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (16)

CHƯƠNG 70 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (17)

CHƯƠNG 71 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (18)

CHƯƠNG 72 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (19)

CHƯƠNG 73 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (20)

CHƯƠNG 74 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (21)

CHƯƠNG 75 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (22)

CHƯƠNG 76 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (23)

CHƯƠNG 77 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (24)

CHƯƠNG 78 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (25)

CHƯƠNG 79 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (26)

CHƯƠNG 80 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (27)

CHƯƠNG 81 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (28)

CHƯƠNG 82 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (29)

CHƯƠNG 83 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (30)

CHƯƠNG 84 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (31)

CHƯƠNG 85 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (32)

CHƯƠNG 86 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (33)

CHƯƠNG 87 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (34)

CHƯƠNG 88 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (35)

CHƯƠNG 89 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (36)

CHƯƠNG 90 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (37)

CHƯƠNG 91 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (38)

CHƯƠNG 92 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (39)

CHƯƠNG 93 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (40)

CHƯƠNG 94 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (41)

CHƯƠNG 95 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (42)

CHƯƠNG 96 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (43)

CHƯƠNG 97 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (44)

CHƯƠNG 98 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (45)

CHƯƠNG 99 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (46)

CHƯƠNG 100 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (47)

CHƯƠNG 101 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (48)

CHƯƠNG 102 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (49)

CHƯƠNG 103 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (50)

CHƯƠNG 104 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (51)

CHƯƠNG 105 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (52)

CHƯƠNG 106 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (53)

CHƯƠNG 107 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (54)

CHƯƠNG 108 - Ngoại truyện: Vinh Dịch.

CHƯƠNG 109 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X (1)

CHƯƠNG 110 - Tiểu "công trúa" Phượng Hoàng thích xé X (2)

CHƯƠNG 111 - Đế Vương thế giới ngầm (1)

CHƯƠNG 112 - Đế Vương thế giới ngầm (2)

CHƯƠNG 113 - Đế Vương thế giới ngầm (3)

CHƯƠNG 114 - Đế Vương thế giới ngầm (4)

CHƯƠNG 115 - Đế Vương thế giới ngầm (5)

CHƯƠNG 116 - Đế Vương thế giới ngầm (6)

CHƯƠNG 117 - Đế Vương thế giới ngầm (7)

CHƯƠNG 118 - Đế Vương thế giới ngầm (8)

CHƯƠNG 119 - Đế Vương thế giới ngầm (9)

CHƯƠNG 120 - Đế Vương thế giới ngầm (10)

CHƯƠNG 121 - Đế Vương thế giới ngầm (11)

CHƯƠNG 122 - Đế Vương thế giới ngầm (12)

CHƯƠNG 123 - Đế Vương thế giới ngầm (13)

CHƯƠNG 124 - Đế Vương thế giới ngầm (14)

CHƯƠNG 125 - Đế Vương thế giới ngầm (15)

CHƯƠNG 126 - Đế Vương thế giới ngầm (16)

CHƯƠNG 127 - Đế Vương thế giới ngầm (17)

CHƯƠNG 128 - Đế Vương thế giới ngầm (18)

CHƯƠNG 129 - Đế Vương thế giới ngầm (19)

CHƯƠNG 130 - Đế Vương thế giới ngầm (20)

CHƯƠNG 131 - Đế Vương thế giới ngầm (21)

CHƯƠNG 132 - Đế Vương thế giới ngầm (22)

CHƯƠNG 133 - Đế Vương thế giới ngầm (23)

CHƯƠNG 134 - Đế Vương thế giới ngầm (24)

THÔNG BÁO

CHƯƠNG 135 - Đế Vương thế giới ngầm (25)

CHƯƠNG 136 - Đế Vương thế giới ngầm (26)

CHƯƠNG 137 - Đế Vương thế giới ngầm (27)

CHƯƠNG 138 - Đế Vương thế giới ngầm (28)

CHƯƠNG 139 - Đế Vương thế giới ngầm (29)

CHƯƠNG 140 - Đế Vương thế giới ngầm (30)

CHƯƠNG 141 - Đế Vương thế giới ngầm (31)

CHƯƠNG 142 - Đế Vương thế giới ngầm (32)

CHƯƠNG 143 - Đế Vương thế giới ngầm (33)

CHƯƠNG 144 - Đế Vương thế giới ngầm (34)

CHƯƠNG 145 - Đế Vương thế giới ngầm (35)

CHƯƠNG 146 - Đế Vương thế giới ngầm (36)

CHƯƠNG 147 - Đế Vương thế giới ngầm (37)

CHƯƠNG 148 - Đế Vương thế giới ngầm (38)

CHƯƠNG 149 - Đế Vương thế giới ngầm (39)

CHƯƠNG 150 - Đế Vương thế giới ngầm (40)

CHƯƠNG 151 - Đế Vương thế giới ngầm (41)

CHƯƠNG 152 - Đế Vương thế giới ngầm (42)

CHƯƠNG 153 - Đế Vương thế giới ngầm (43)

CHƯƠNG 154 - Đế Vương thế giới ngầm (44)

CHƯƠNG 155 - Đế Vương thế giới ngầm (45)

CHƯƠNG 156 - Đế Vương thế giới ngầm (46)

CHƯƠNG 157 - Đế Vương thế giới ngầm (47)

CHƯƠNG 158 - Đế Vương thế giới ngầm (48)

CHƯƠNG 159 - Đế Vương thế giới ngầm (49)

CHƯƠNG 160 - Đế Vương thế giới ngầm (50)

CHƯƠNG 161 - Đế Vương thế giới ngầm (51)

CHƯƠNG 162 - Đế Vương thế giới ngầm (52)

CHƯƠNG 163 - Đế Vương thế giới ngầm (53)

CHƯƠNG 164 - Đế Vương thế giới ngầm (54)

CHƯƠNG 165 - Đế Vương thế giới ngầm (55)

CHƯƠNG 166 - Đế Vương thế giới ngầm (56)

CHƯƠNG 167 - Đế Vương thế giới ngầm (57)

CHƯƠNG 168 - Đế Vương thế giới ngầm (58)

CHƯƠNG 169 - Kim chủ, tôi là cố nhân (1)

CHƯƠNG 170 - Kim chủ, tôi là cố nhân (2)

CHƯƠNG 171 - Kim chủ, tôi là cố nhân (3)

CHƯƠNG 172 - Kim chủ, tôi là cố nhân (4)

CHƯƠNG 173 - Kim chủ, tôi là cố nhân (5)

CHƯƠNG 174 - Kim chủ, tôi là cố nhân (6)

CHƯƠNG 175 - Kim chủ, tôi là cố nhân (7)

CHƯƠNG 176 - Kim chủ, tôi là cố nhân (8)

CHƯƠNG 177 - Kim chủ, tôi là cố nhân (9)

CHƯƠNG 178 - Kim chủ, tôi là cố nhân (10)

CHƯƠNG 179 - Kim chủ, tôi là cố nhân (11)

CHƯƠNG 180 - Kim chủ, tôi là cố nhân (12)

TÂM SỰ MỎNG

CHƯƠNG 181 - Kim chủ, tôi là cố nhân (13)

CHƯƠNG 182 - Kim chủ, tôi là cố nhân (14)

CHƯƠNG 183 - Kim chủ, tôi là cố nhân (15)

CHƯƠNG 184 - Kim chủ, tôi là cố nhân (16)

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC ĐĂNG TRUYỆN

CHƯƠNG 185 - Kim chủ, tôi là cố nhân (17)

CHƯƠNG 186 - Kim chủ, tôi là cố nhân (18)

CHƯƠNG 187 - Kim chủ, tôi là cố nhân (19)

CHƯƠNG 188 - Kim chủ, tôi là cố nhân (20)

CHƯƠNG 189 - Kim chủ, tôi là cố nhân (21)

CHƯƠNG 190 - Kim chủ, tôi là cố nhân (22)

CHƯƠNG 191 - Kim chủ, tôi là cố nhân (23)

CHƯƠNG 192 - Kim chủ, tôi là cố nhân (24)

CHƯƠNG 193 - Kim chủ, tôi là cố nhân (25)

THÔNG BÁO!