Đọc Truyện [EDIT][Vkook] Ái dục phục tùng - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [EDIT][Vkook] Ái dục phục tùng

Tác giả: ngan0003

Đọc Truyện

Raw & QT: Gekkabijin

Editor: Sagun

Thể loại: hiện đại, hắc bang, tinh anh S công x lão đại M thụ, sủng vật, SM, điều giáo, H văn, HE.

Tình trạng bản gốc: 36 chương, hoàn.

Edit chui nếu người dịch và reader có ý kiến phản ánh thì Nụ sẽ xoá.

22062017~06052018

Loading...