Đọc Truyện [ Edit /Sinkook_Taerin_Eunmin]Tình cảm tớ giành cho cậu , có thể đánh đổi sao ? - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ Edit /Sinkook_Taerin_Eunmin]Tình cảm tớ giành cho cậu , có thể đánh đổi sao ?

Tác giả: pika0702

Đọc Truyện

Tác giả :Cherry Kul
Link :HamNghien1403
Ảnh bìa k liên quan đến cốt truyện nhé !
Chủ yếu nơi về Sinkook và Taerin .....Sinkook sẽ nhiều hơn một chút .
Category:Học đường , tình cảm , có xen vài yếu tố bạo lực ......
Rating:16+( chỉ chứa cảnh bạo lực chứ không chứa H)

Loading...