Đọc Truyện [Edit- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn. - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Edit- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn.

Tác giả: Yul_Yuuki

Đọc Truyện

Truyện thứ 4 ta edit...

Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh.

Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết mới mẻ không gập khuôn.

H ít>.< trước bẩn sau sạch.

Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đáo, có 1 nhà cực phẩm không thể cực phẩm hơn.

Nam chính khiếp trước ác tâm tàn nhẫn vô cùng, nhưng kiếp này...

Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống"

Truyện hay nhảy đi. Cứ tin ta???

P/s: Lịch đăng chương:
Đủ 100sao cho 1 chương ta sẽ đăng truyện( các nàng vote cho ta nhé)

Trong 1 ngày dc 200sao sẽ đăng liền 2 chương.

Ủng hộ ta cho mau hoàn nha.

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 1: Phiền toái

Chương 2: Thân nhân

Chương 3: Chính thê

Chương 4: Giả sổ sách

Chương 5 : Thân phụ

Chương 6: Mưu hoa

Chương 7: Thỏa thuận

Chương 8: Mừng thọ

Chương 9: Quý nhân

Chương 10: Tao ngộ

Chương 11: Thẳng thắn

Chương 12: Ngả bài

Chương 13: Sáng sớm

Chương 14: Xâm nhập

Chương 15: Duyên phận

Chương 16: Bảo tàng

Chương 17: Tâm tư

Chương 18: Khắc tinh

Chương 19: Bí tịch

Chương 20: Đề điểm.

Chương 21: Kiến nghị

Chương 22: Gièm pha

Chương 23: Sau Lưng

Chương 24: Ký danh

Chương 25.1: Lập uy

Chương 25.2: Lập uy

Chương 26: Tổ phụ

Chương 27.1: Hôn ước

Chương 27.2: Hôn ước

Chương 28: Đấu tranh

Chương 29: Mưu hoa

Chương 30: Tần vương phủ

Chương 31.1: Tần vương thế tử

Chương 31.2: Tần vương thế tử

Chương 32.1: Tranh phong

Chương 31.2: Tranh phong

Chương 33: Xảo ngộ

Chương 34.1: Tiền duyên

Chương 34.2 : Tiền Duyên

Chương 35.1: Huyền cơ

Chương 35.2: Huyền cơ

Chương 36.1: Ngoài ý muốn

Chương 36.2: Ngoài ý muốn

Chương 36.3: Ngoài ý muốn

Chương 37.1: Khắc khẩu

Chương 37.2: Khắc khẩu

Chương 38.1: Lựa chọn

Chương 38.2: Lựa chọn

Chương 39.1: Rập bẫy

Chương 39.2: Rập bẫy

Chương 40.1: Du thuyết

Chuong 40.2: Du thuyết

Chương 40.3: Du thuyết

Chuong 41.1: Phụ ái

Chương 41.2: Phụ ái

Chương 41.3: Phụ ái

Chương 42.1: Phản kích

Chương 42.2: Phản kích

Chương 42.3: Phản kích

Chương 43.1: Ép hôn

Chương 43.2: Ép hôn

Chương 44.3: Ép hôn

Chương 44.1: Điều kiện

Chương 44.2: Điều kiện

Chương 45.1: Xuất ngục

Chương 45.2: Xuất ngục

Chương 46.1: Đính ước

Chương 46.2: Đính ước

Chương 46.3 Đính ước

Chương 47.1: Cơn lốc

Chương 47.2: Cơn lốc

Chương 48.1: Hôn tiền

Chương 48.2: Hôn tiền

Chương 49.1: Thành thân

Chương 49.2: Thành thân

Chương 50.1: Động phòng

Chương 50.2: Động phòng

Chương 51.1: Nhân tâm

Chương 51.2 : Nhân tâm

Chương 52.1: Phân phát

Chương 52.2: Phân phát

Chương 53.1: Vô giá

Chương 53.2: Vô giá

Chương 54.1: Hồi báo

Chương 54.2: Hồi báo

Chương 55.1: Phản kích

Chương 55.2: Phản kích

Chương 56.1: Đoạt quyền

Chương 56.2: Đoạt quyền

Chương 57.1 : Trung phó

Chương 57.2: Trung phó

Chương 58.1: Chuyện xưa

Chương 58.2: Chuyện Xưa

Chương 59.1: quyết đấu

Chương 59.2: Quyết đấu

Chương 60.1: Nhũ mẫu

Chương 60.2: Nhũ mẫu

Chương 61.1: Đau lòng

Chương 61.2: Đau Lòng

Chương 62.1: Bất đồng

Chương 62.2: Bất đồng

Chương 63.1: Hỏi thăm

Chương 63.2: Hỏi thăm

Chương 64.1:Manh mối

Chương 64.2: Manh mối

Chương 65.1:Cẩu huyết

Chương 65.2: Cẩu huyết

Chương 66.1: Nam nhân

Chương 66.2: Nam nhân

Chương 67.1 Truy tung

Chương 67.2: Truy tung

Chương 68.1: Nháo quỷ

Chương 68.2: Nháo quỷ

Chương 69.1: Ngàn quân

Chương 69.2: Ngàn quân

Chương 70.1: Dừng tay

Chương 70.2: Dừng tay

Chương 71.1: Dã tâm

Chương 71.2: Dã tâm

Chương 72.1:Đánh nhau

Chương 72.2: Đánh nhau

Chương 73.1:Cầm quyền

Chương 73.2: Cầm quyền

Chương 74.1: Ngu xuẩn

Chương 74.2: Ngu xuẩn

Chương 75.1: Cứu giá

Chương 75.2 cứu giá

Chương 76.1: Tiên cơ

Chương 76.2: Tiên cơ

Chương 77.1: Nữ nhân

Chương 77.2: Nữ nhân

Chương 78.1: Tức giận

Chương 78.2: Tức giận

Chương 79.1: Thần côn

Chương 79.2: Thần côn

Chương 80.1: Đạt thành

Chương 80.2: Đạt thành

Chương 81.1: Bắt đầu

Chương 81.2: Bắt đầu

Chương 82.1: Ưu việt

Chương 82.2: Ưu việt

Chương 83.1: Dự phán

Chương 83.2: Dự phán

Chương 84.1: Biến số

Chương 84.2: Biến số

Chương 85.1: Tìm đường chết

Chương 85.2: Tìm đường chết

Chương 86.1: Bí mật