Đọc Truyện [Edit|Chủ công] Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra (Hoàn) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Edit|Chủ công] Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra (Hoàn)

Tác giả: truclinhdan

Đọc Truyện

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra

(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)

Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn - 80 chương

Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ

Nguồn raw và convert: Anrea96

Biên tập và chỉnh sửa: Đan Đan

(Bản edit chỉ được đăng ở đây và ở truclinhdan.wordpress.com)

Nội dung: Hệ thống xuyên nhanh đủ loại người

Tìm tòi mấu chốt: Diễn viên: Mạc Sinh Bạch┃Phối hợp diễn: Cao Kỳ, Thẩm Lưu Bạch, Lục Cao Hàn, v.v.┃Khác: Xuyên nhanh, ngược tra

[QUÉT MÌN] Cảnh báo của editor: Truyện CHỦ CÔNG, vô CP (nhưng cũng có thể coi là nhất công đa thụ). Tác giả viết còn non tay, nhiều câu văn rất cụt lủn, tuy nhiên về sau cũng khá hơn, diễn biến nhanh nhưng hấp dẫn. Sủng công mau mau nhảy hố, hỗ sủng hãy cân nhắc vì đây là hệ thống ngược thụ, sủng thụ xin hãy quay đầu ('•ω•'๑)

ĐÂY LÀ BẢN EDIT CHÍNH CHỦ! ĐÂY LÀ BẢN EDIT CHÍNH CHỦ! ĐÂY LÀ BẢN EDIT CHÍNH CHỦ!

Ngoài ra thì mình cũng đã GỠ PASS và GỠ PRIVATE rồi nha ~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (ノ≧ڡ≦)

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Hệ thống ngược tra

Chương 2. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 1

Chương 3. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 2

Chương 4. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 3

Chương 5. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 4

Chương 6. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 5

Chương 7. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 6

Chương 8. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 7

Chương 9. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 8

Chương 10. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 9

Chương 11. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 10

Chương 12. Ngược Vương tử vườn trường cặn bã 11

Chương 13. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 1

Chương 14. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 2

Chương 15. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 3

Chương 16. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 4

Chương 17. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 5

Chương 18. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 6

Chương 19. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 7

Chương 20. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 8

Chương 21. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 9

Chương 22. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 10

Chương 23. Ngược Giáo chủ Ma giáo cặn bã 11

Chương 24. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 1

Chương 25. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 2

Chương 26. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 3

Chương 27. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 4

Chương 28. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 5

Chương 29. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 6

Chương 30. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 7

Chương 31. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 8

Chương 32. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 9

Chương 33. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 10

Chương 34. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 11

Chương 35. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 1

Chương 36. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 2

Chương 37. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 3

Chương 38. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 4

Chương 39. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 5

Chương 40. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 6

Chương 41. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 7

Chương 42. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 8

Chương 43. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 9

Chương 44. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 10

Chương 45. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 11

Chương 46. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 12

Chương 47. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 1

Chương 48. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 2

Chương 49. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 3

Chương 50. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 4

Chương 51. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 5

Chương 52. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 6

Chương 53. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 7

Chương 54. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 8

Chương 55. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 9

Chương 56. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 10

Chương 57. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 11

Chương 58. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 1

Chương 59. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 2

Chương 60. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 3

Chương 61. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 4

Chương 62. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 5

Chương 63. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 6

Chương 64. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 7

Chương 65. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 8

Chương 66. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 9

Chương 67. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 10

Chương 68. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 11

Chương 69. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 1

Chương 70. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 2

Chương 71. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 3

Chương 72. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 4

Chương 73. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 5

Chương 74. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 6

Chương 75. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 7

Chương 76. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 8

Chương 77. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 9

Chương 78. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 10

Chương 79. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 11

Chương 80. Chung chương (Hoàn)