Đọc Truyện ( Dừng)[Chuyển ver][Longfic | VKook ] [NC-17 | Ngược ]Chủ Nhân Của Tôi - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện ( Dừng)[Chuyển ver][Longfic | VKook ] [NC-17 | Ngược ]Chủ Nhân Của Tôi

Tác giả: KebabTea05

Đọc Truyện

Fic chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả
Author: @WonPi_HHs9994
Edit: Rim a.k.a 박초림
Nhân vật: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc
Thể loại: NC-17, ngược, HE, sinh tử văn, sản nhũ, sinh tử văn, song tính nhân-thụ, sủng vật

Tình trạng: Chưa hoàn :(
Fic này cũng ngược dữ lắm ㅜ.ㅜ

Loading...