Đọc Truyện theo thể loại


" t/b ssi, mời
em về đồn
cảnh sát cùng
anh "
" em bị bắt
ư? tại sao? "
" không, em đánh
rơi đồ và
chúng ta cần
xác nhận vài
điều "
" em đánh rơi
cái gì? sao
em không biết? "
" em đánh rơi
trái tim anh
giữa đường "

«  97

99 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm