95

Tùy Chỉnh


" t/b, em đng
vào máy tính
ca anh h? "
" đâu có "
" game hôm qua
anh chơi d
bây gi không
còn na là
sao? "
" có th
do...máy anh
reset li thì
sao? "
" tht không? "
" t/b xin li
jeon :<
ln sau t/b

không làm thế
na :< "
" pht t/b phi
thơm má jeon
đ ba cái
mi ngày, sáng
trưa ti
và phi đ
làm gi ôm
cho jeon, cm
không được đp
ra "