94

Tùy Chỉnh


" jeon ơi "
" ơi? "
" có noona nào
nhn tin cho
anh này
' chúng ta gp
nhau đi, hn
em ch cũ ' "
" jeon th
jeon không biết
gì hết "
" hay là anh
c đi đi
đ con gái

ch là không
được đâu :) "
" không!! ><
nam quc sơn
hà nam đế
cư
em đnh mang
jeon cho người
khác ư ㅠㅠ? "