92

Tùy Chỉnh


" jeongguk à,
hôm nay em
không đến c
vũ anh được
xin li anh :< "
" anh bunnnnn "
" em xin li,
nếu v kp
em s qua
đó "
" *gif* "
" thôi nào gukkie,
ngoan đ t/b
đi làm
ri t/b s

mua đ ăn
ngon cho gukkie
nhé (và c
anh na) "
từ giờ sẽ chỉ còn ngọt và thính thôi ><