90 - 90.1

Tùy Chỉnh

90


" em ơi, hình
như tun trước
chúng ta chưa
sinh hot "
" sinh hot gì
cơ? "
" thì...
em biết mà..."
" nó là cái
gì cơ? "
" thì, tun nào
ch có mt
ngày chúng ta
sinh hot trên
giường :>
tun trước em
đi d hi
tho busan
nên chưa sinh

hot :> "
" anh!
b tay ra
khi người em!! "

90.1 (warning!!!)


" gi mt là
em t đến
đây
hai là anh
s kéo em
đến "
" không được!! "
" don't worry bae,
nói đến vic
ci áo ngc
thì anh là
bc thy đó
cưng à "
" jeon jeongguk "
" Imma beat that
pussy like you
never ever felt
before "
cái này...hơi nặng