9.

Tùy Chỉnh

Khi hắn đọc thư mà bạn viết cho hắn khi hai người yêu xa


"Lùn ơi, anh nhớ em, mau về đi"