89

Tùy Chỉnh


" sao chưa đi
ng?
biết my gi
ri không? "
" đang xem my
cái cute moments
ca gukkie :> "
" cute moment h?
đây, tôi bn
tim cho
bây gi thì
tt hết đin

thoi, máy tính
ri leo lên
giường ng cho
tôi nh "
goodnight, sleep tight, have a sweet dream ❤️