88

Tùy Chỉnh


" nhà em có
bán rượu không?
mà nói chuyn
vi em anh
say quá :< "
" anh cũng có
phi là nng
đâu
nhưng mi ln
gp anh em
li say "