86

Tùy Chỉnh


" na đêm na
hôm không đi
ng đi video
call cho em
làm gì? "
" ti nh ai
đy quá mà
nên không ng
được :<
gi đin ngm

cái ri mi
yên tâm ng
đ mơ v
ai đy "