85

Tùy Chỉnh" anh làm gì
mà c cười
mãi thế? "
" ti vì anh
sp dn con
dâu v Busan
ra mt b

m chng "
" đng có o
tưởng linh tinh "