82

Tùy Chỉnh


" guk
đng quên ngày
mai anh phi
np báo cáo
cho công ti
đy nhé "
" ch đã
em nói gì
cơ? "