81

Tùy Chỉnh


" guk ơi? "
" ơi em?
lại nhớ anh
à? "