80

Tùy Chỉnh

" guk, hãy cu
em khi đống
theory này
nó sp đè
em đến chết
ri ㅠㅠ "
" guk là ai
thế? có người
gi này "
đây là tôi khi đọc xong đống theory :