8.

Tùy Chỉnh

Khi bạn đang cố gắng học cho bài kiểm tra ngày mai nhưng hắn luôn làm phiền bạn


"Lùn ơi, chơi với anh đi"