79

Tùy Chỉnh


" nghĩ đến cô
nào hay sao
mà ngẩn ngơ
thế? "
" anh đang nghĩ
nên đặt tên
gì cho con
sau này "
" con của ai
cơ? "
" tất nhiên là

baby của anh
và em rồi
còn ai vào
đây nữa "
" ai thèm gả
cho anh "
" này
đầy người muốn
gả cho anh
đấy nhé
chỉ có anh
là chịu gả
cho em thôi "