78

Tùy Chỉnh


" này, làm gì
ở đấy thế? "
" làm gì kệ
em "
" đi lại đây
nhanh
đã bảo không
được nghịch linh
tinh cơ mà
không chịu nghe
lời anh đúng
không "