77

Tùy Chỉnh


" anh thy em
xinh không? "
" thôi chết, bi
bay vào mt
anh ri "
" đáng ghét "