76

Tùy Chỉnh

" mệt lắm phải
không anh?
đau lắm phải
không anh?
về đây với
em nhé "Burn The Stage, vui có mà buồn cũng có...