74

Tùy Chỉnh


" gukkie ơi "
" gukkie ca em
không đây
ch có jeon
oppa thôi "