72

Tùy Chỉnh


" t/b nhìn anh
này "
" tôi không quen
anh này đâu
anh này là
ai tôi cũng
không biết
làm ơn để
tôi gặp jeon
jungguk của tôi "