70

Tùy Chỉnh


" jungguk, đứng yên "
" h? "
" xương quai xanh
ca anh kìa
đứng yên để
em ngm "
" cái gì ch
mau ngm ming
vào đi
nước bt em
sp chy thành
sui ri kìa "