65

Tùy Chỉnh

khi bn dính đồ ăn ra qun áo


" để anh đi
ly giy ăn
giy ăn ơi ~
mi đâu ri "