64

Tùy Chỉnh


" em đâu ri
lùn?
sp đến gi
làm l ri
đám cưới mà
thiếu cô dâu
thì làm sao
được "