63

Tùy Chỉnh


" anh là thiên
thn được c
xung để bo
v lùn "
" thiên thn ơi,
làm sao để
guk nhà con
bt điên ? "
" đơn gin lm,
con ch cn

bobo và kiss
đủ 3 ln/ngày
thôi "
" cái đồ tham
lam "