62

Tùy Chỉnh


" ch hiu làm
gì mà lâu
thế không biết
hn người ta
đi chơi mà
mun 15 phút
ri
chc vn còn
đang bn trang
đim hay chn
qun áo đây mà
mà chc trên
đường li ghé
vào ca hàng

qun áo xem
đồ ri
hay trên đường
có thng nào
bt đi ri?
đã bo để
mình đón mà
không nghe cơ "
" em đến ri,
xin li ti- "
" tc đường ch
gì, tôi hiu
cô quá mà "
" thơm má nhé?
đừng di mà"
" c hai bên
thì guk s
b qua "