61

Tùy Chỉnh


" lùn, em s
cưới anh ch? "
" anh đang làm
cái quái gì
vy?
ăn đi đừng
nghch ngm na 😂 "