58

Tùy Chỉnh


" ý, sicula kìa
guk ơi "
" ngày nào ch
ngm, c như
ln đầu thy
ca người ta
không bng 😒 "