56

Tùy Chỉnh

khi soi mode ca bn "on"


" jungkook, cúi thp
thêm mt to
na đi "
" để làm gì? "
" không có gì,
c cúi thp
xung đi "
" không cho nhìn,
làm gì được
nhau? "
" h, không thèm
nhé "
" ch đông người,

tí na v
nhà thích xem
cái gì thì xem "