54

Tùy Chỉnh

khi hn call video vi bn


" concert hôm nay
vui không? "
" vui ch nhưng
không có lùn
trong bin bomb "
" thế đã v
khách sn chưa?
đang làm gì
đấy? "
" v lâu ri.
va mi tm

xong
ra gi video
cho lùn này
nh lm cơ "
" tóc tai kiu
gì che gn
hết mt thế
kia?
mai đi ct
thành đầu nm
ging lúc trước
đi
mà này này,
b ngay cái
kiu vut tóc
đấy đi nhé
tôi ghen đấy "
" hc theo jimin
hyung ch ai "
" b ngay nhé "