53

Tùy Chỉnh


" anh hỏi lùn
câu này nhé
khuyên mà mất
tai thì gọi
là gì? "
" là gì? "
" là ring
hahaha
hay nhờ, buồn
cười lắm ý "
" chả hiểu sao
tôi yêu được
anh người yêu
mặn thế không

biết
em thà đi
nghe chuyện cười
của seokjin oppa
còn vui hơn "
————————————
a/n : khuyên tai = earring
=> khuyên mất tai = ring
=))))) jungguk thật hài hước =))))))