52

Tùy Chỉnh


" lùn ơi cho
anh mượn son
dưỡng nivea "
" đây "
" dưỡng này mềm
môi nhờ "
" anh bôi son
kiểu gì đấy?
lại lên cơn
à? "
" đây là cách
bôi son dưỡng

mang bản quyền
jeon jungkook "